Dưới đây là bảng giá chụp ảnh kỷ yếu giữa các đối tượng và các cấp, được so sánh với nhau để dễ dàng thấy sự khác biệt:

STT Đối tượng Cấp chụp Số lượng ảnh Chi phí dự kiến (VNĐ)
1 Học sinh Cấp 1 ~30 2.000.000 – 5.000.000
2 Học sinh Cấp 2 ~50 3.000.000 – 7.000.000
3 Học sinh Cấp 3 ~100 5.000.000 – 12.000.000
4 Sinh viên Đại học ~50 3.000.000 – 7.000.000
5 Sinh viên Cao đẳng ~30 2.000.000 – 5.000.000
6 Công ty Nhân viên ~100 10.000.000 – 30.000.000
7 Gia đình ~10 1.000.000 – 5.000.000

Lưu ý: Chi phí dự kiến ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng và độ phức tạp của dự án.

Trong bảng giá trên, ta có thể thấy rằng:

 • Chi phí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh cấp 1 và cấp 2 thấp hơn so với các đối tượng khác, do số lượng ảnh chụp ít hơn và không yêu cầu nhiều kỹ thuật chụp ảnh phức tạp.
 • Chi phí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh cấp 3 và sinh viên đại học cao hơn so với các đối tượng khác, do số lượng ảnh chụp nhiều hơn và yêu cầu kỹ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh phức tạp hơn.
 • Chi phí chụp ảnh kỷ yếu của công ty cao hơn so với các đối tượng khác, do số lượng người chụp nhiều hơn và yêu cầu kỹ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp hơn.
 • Chi phí chụp ảnh kỷ yếu của gia đình thấp hơn so với các đối tượng khác, do số lượng ảnh chụp ít hơn và không yêu cầu nhiều kỹ thuật chụp ảnh phức tạp.

Dưới đây là phân tích chi tiết các hạng mục sẽ triển khai trong từng loại chụp ảnh kỷ yếu:

 1. Học sinh cấp 1:
 • Số lượng ảnh chụp: khoảng 30 ảnh.
 • Thời gian chụp ảnh: khoảng 1 giờ.
 • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại trường hoặc ngoài trời, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đơn giản.
 • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa cơ bản như tăng độ sáng, tăng độ tương phản, cân bằng màu sắc.
 • In ảnh: in ảnh 10×15 hoặc 13×18, không cần album.
 1. Học sinh cấp 2:
 • Số lượng ảnh chụp: khoảng 50 ảnh.
 • Thời gian chụp ảnh: khoảng 2 giờ.
 • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại trường hoặc ngoài trời, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đơn giản hoặc chụp ảnh theo chủ đề, có thể sử dụng phụ kiện, trang phục.
 • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa cơ bản như tăng độ sáng, tăng độ tương phản, cân bằng màu sắc, loại bỏ những đối tượng không mong muốn trong ảnh.
 • In ảnh: in ảnh 10×15 hoặc 13×18, có thể in album.
 1. Học sinh cấp 3:
 • Số lượng ảnh chụp: khoảng 100 ảnh.
 • Thời gian chụp ảnh: khoảng 3-4 giờ.
 • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đa dạng, có thể sử dụng phụ kiện, trang phục.
 • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa nâng cao như tạo hiệu ứng, làm mịn da, chỉnh sửa nền ảnh, tách nền ảnh, ghép ảnh.
 • In ảnh: in ảnh 13×18 hoặc 15×21, in album.
 1. Sinh viên đại học:
 • Số lượng ảnh chụp: khoảng 50 ảnh.
 • Thời gian chụp ảnh: khoảng 2-3 giờ.
 • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đa dạng, có thể sử dụng phụ kiện, trang phục.
 • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa nâng cao như tạo hiệu ứng, làm mịn da, chỉnh sửa nền ảnh, tách nền ảnh, ghép ảnh.
 • In ảnh: in ảnh 13×18 hoặc 15×21, in album.
 1. Sinh viên cao đẳng:
 • Số lượng ảnh chụp: khoảng 30 ảnh.
 • Thời gian chụp ảnh: khoảng 1-2 giờ.
 • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đa dạng, có thể sử dụng phụ kiện, trang phục.
  • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa cơ bản như tăng độ sáng, tăng độ tương phản, cân bằng màu sắc, loại bỏ những đối tượng không mong muốn trong ảnh.
  • In ảnh: in ảnh 10×15 hoặc 13×18, có thể in album.
  1. Công ty – Nhân viên:
  • Số lượng ảnh chụp: khoảng 100 ảnh.
  • Thời gian chụp ảnh: khoảng 4-5 giờ.
  • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đa dạng, có thể sử dụng phụ kiện, trang phục.
  • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa nâng cao như tạo hiệu ứng, làm mịn da, chỉnh sửa nền ảnh, tách nền ảnh, ghép ảnh.
  • In ảnh: in ảnh 13×18 hoặc 15×21, in album.
  1. Gia đình:
  • Số lượng ảnh chụp: khoảng 50-100 ảnh.
  • Thời gian chụp ảnh: khoảng 3-4 giờ.
  • Kỹ thuật chụp ảnh: chụp ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn flash, các kiểu chụp ảnh đa dạng, có thể sử dụng phụ kiện, trang phục.
  • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh sửa nâng cao như tạo hiệu ứng, làm mịn da, chỉnh sửa nền ảnh, tách nền ảnh, ghép ảnh.
  • In ảnh: in ảnh 13×18 hoặc 15×21, in album.

  Tùy vào từng loại chụp ảnh kỷ yếu, các hạng mục sẽ có sự khác nhau về số lượng ảnh chụp, thời gian chụp ảnh, kỹ thuật chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và in ảnh. Điều quan trọng là đảm bảo sự chuyên nghiệp và chất lượng của từng loại chụp ảnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 

Scroll to Top